Forside  

Om Kolindsund

 

Areal inden for landkanaler: 26,4 km2

Gennemsnitskote for Sundet: ca. -2,5 m

Samlet opland til Grenåen: 472 km2

 

 

Har du bemærkninger til materialet, så er du velkommen til at skrive til os.

 

Syddjurs Kommune: natur.miljoe@syddjurs.dk

 

Norddjurs Kommune: naturogmiljoeafdelingen@norddjurs.dk

   Norddjurs Kommune  |  Torvet 3, 8500 Grenaa  |  Telefon: 89 59 10 00  |  Mail: norddjurs@norddjurs.dk  |  CVR-nr.: 29 18 99 86  |  Kommunenr. 707